Βίντεο

Στα ολιγόλεπτα βίντεο των μαθημάτων γίνεται η παράδοση της διδακτέας ύλης στους μαθητές, με ευχάριστο και κατανοητό τρόπο.
Παράλληλα με τη διδασκαλία των καθηγητών, παρουσιάζονται γραφικά και εφέ, τα οποία κάνουν τη διαδικασία της μάθησης ακόμα πιο εύκολη, κερδίζοντας το ενδιαφέρον των μαθητών.