Επίλυση αποριών

Με στόχο την επίλυση των αποριών που προκύπτουν κατά την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού υλικού, υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με τους καθηγητές μας. Μέσα από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, κάτω από κάθε βίντεο, μπορεί να γίνει αποστολή σχετικών ερωτήσεων και σύντομα κάποιος από τους καθηγητές μας θα απαντήσει με τον πλέον αναλυτικό τρόπο.