Έκθεση online Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο λειτουργούν διαδικτυακά τμήματα για το μάθημα της Έκθεσης (Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία) σε όλες τις τάξεις και Κατευθύνσεις.  Κάτω από τον χαρακτηρισμό Έκθεση online περιλαμβάνονται τόσο τα μαθήματα σύγχρονης (online) διαδικτυακής εκπαίδευσης, όσο και και τα…

read more

  Ανθρωπιστική online Τα διαδικτυακά τμήματα που αφορούν την Κατεύθυνση των Ανθρωπιστικών Σπουδών (Ανθρωπιστική online) λειτουργούν τόσο για τη Β’ Ανθρωπιστική, όσο και για τη Γ’ Ανθρωπιστική αλλά και για τους αποφοίτους. Παρέχεται τόσο σύγχρονη διαδικτυακή εκπαίδευση (μάθημα σε πραγματικό χρόνο στο…

read more