Τμήματα

Στο Φιλολογικό Φροντιστήριο τα διαδικτυακά τμήματα είναι ολιγομελή (έως 6 άτομα), όπως βέβαια και στα αντίστοιχα δια ζώσης τμήματα. Κάθε καθηγητής έχει τη δυνατότητα δημιουργίας τμημάτων, μέσα από τα οποία κοινοποιεί αρχεία, ανεβάζει εργασίες και διαγωνίσματα, και ενημερώνει το ημερολόγιο των μαθητών που συμμετέχουν στο τμήμα. Τα τμήματα συγκροτούνται με βάση το γνωστικό επίπεδο και τους στόχους των μαθητών μας.

Αναλυτικά, στο Πρόγραμμα Σπουδών του Φροντιστηρίου μας μπορείτε να ενημερωθείτε για τα τα τμήματα που λειτουργούν σε κάθε τάξη, τον τρόπο διδασκαλίας και εξέτασης. Πολύτιμος αρωγός σε αυτή τη διαδικασία είναι και τα εκπαιδευτικά video στα οποία ανακεφαλαιώνουμε τα βασικά σημεία κάθε κειμένου και επισημαίνουμε τρόπους αφομοίωσης της ύλης.