Φροντιστήριο Φιλολογικό για Ανθρωπιστική και Έκθεση, καθώς είναι το απόλυτα εξειδικευμένο στα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.

Το Φιλολογικό βρίσκεται στο κέντρο του Κορυδαλλού, στην οδό Δημητρακοπούλου 18.

Τα τμήματα της δια ζώσης διδασκαλίας που απευθύνονται σε μαθήτριες και μαθητές της ευρύτερης περιοχής είναι ολιγομελή και ομοιογενή.

Η φιλοσοφία μας βασίζεται στη βελτίωση της ικανότητας των μαθητών μας στην παραγωγή γραπτού λόγου.
Η συγκεκριμένη απαραίτητη προϋπόθεση είναι η βάση της επιτυχίας και στα υπόλοιπα μαθήματα της Κατεύθυνσης  αλλά και το εχέγγυο για τους μαθητές των άλλων Κατευθύνσεων, καθώς το μάθημα έχει στις περισσότερες υψηλόβαθμες σχολές πολύ μεγάλο συντελεστή βαρύτητας.

Στην κεντρική ιστοσελίδα μας (filologiko.edu.gr) έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε αναλυτικά για το Πρόγραμμα Σπουδών της κάθε τάξης, όσον αφορά τα δια ζώσης τμήματα.