Τράπεζα Θεμάτων

Τράπεζα Θεμάτων

Τα διαδικτυακά μαθήματα που αφορούν την Τράπεζα Θεμάτων εστιάζουν στην κατανόηση των ζητουμένων τα οποία οι μαθήτριες και  οι μαθητές καλούνται να αντιμετωπίσουν στις τρεις τάξεις του Λυκείου, όπου και εφαρμόζεται. Στα διαδικτυακά μαθήματα του Φιλολογικού Φροντιστηρίου αναλύουμε όλες τις κατηγορίες των θεμάτων που μπορεί να ζητηθούν δίνοντας ιδιάιτερη έμφαση στην εξήγηση των φαινομένων.

Η διδασκαλία στα κριτήρια που συναντάμε στην Τράπεζα Θεμάτων συνδυάζεται με τα διαδικτυακά μαθήματα της Α’ και Β’ Λυκείου. Ουσιαστικά αποτελούν ένα ακόμα γνωστικό εργαλείο, το οποίο μας βοηθά στην προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Ιδιαίτερα βοηθητικά για τις μαθήτριες και τους μαθητές μας είναι τα εκπαιδευτικά video, μέσω των οποίων έχουν εποπτεία σε όλα τα σημαντικά φαινόμενα της διδακτέας ύλης.

 

Τράπεζα Θεμάτων