Τα Τμήματα μας για τα Διαδικτυακά μαθήματα Ανθρωπιστικής και Έκθεσης είναι ολιγομελή (έως 6 άτομα) και συγκροτούνται με βάση την επίδοση των μαθητών μας. Βασικό, επομένως κριτήριο αποτελεί το γνωστικό επίπεδο των συμμετεχόντων να είναι παρεμφερές.
Εξίσου σημαντικός είναι και ο στόχος των μαθητών. Για παράδειγμα μαθητές που έχουν στόχο τις επονομαζόμενες σχολές πρώτης προτίμησης (Νομική, Ψυχολογία, Αγγλική Φιλολογία, Πολιτικές Επιστήμες, Παιδαγωγικές, Στρατιωτικές αλλά και Ιατρική ή Πολυτεχνείο για τα ειδικά τμήματα έκθεσης) είναι καλό να συγκροτούν τα δικά τους τμήματα.
Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται και η ομοιογένεια των τμήμάτων που σε συνδυασμό με το ολιγόριθμο των συμμετεχόντων (6 άτομα, το μέγιστο) αποτελεί εχέγγυο επιτυχίας.
Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους προσφέρεται και εξατομικευμένη βοήθεια για την κάλυψη κενών και αποριών μέσω των καθηγητών μας και αναλύονται τόσο τα δυνατά σημεία των διδασκομένων, όσο και εκείνα που μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο.
Οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν μέσω της εγγραφής τους στο Φιλολογικό Φροντιστήριο τα εκπαιδευτικά video στα οποία αναλύουμε και εξηγούμε όλα τα σημαντικά φαινόμενα της διδακτέας ύλης. Στα εκπαιδευτικά video η έμφαση δίνεται στη μεθοδολογία, η οποία θα βοηθήσει την κάθε μαθήτρια και μαθητή να κατανοήσει και να αντιμετωπίσει τα ζητούμενα των εξετάσεων.
Τα τμήματά μας - Διαδικτυακά μαθήματα Ανθρωπιστικής και Έκθεσης.