Ρίτα Σουλάρη
Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών μου στο Φ.Π.Ψ. του ΕΚΠΑ  ειδικεύτηκα στην Επιμέλεια Κειμένων.
Πολύτιμος αρωγός στη μελέτη των τρόπων με τους οποίους οι γλωσσικές δεξιότητες αναπτύσσονται και αποτυπώνονται στον Γραπτό Λόγο υπήρξαν και οι σπουδές μου στο επιστημονικό πεδίο της Γλωσσολογίας.
Διδάσκοντας στο Φιλολογικό, Φροντιστήριο απόλυτα εξειδικευμένο στην Κατεύθυνση Ανθρωπιστικών Σπουδών και την Έκθεση, μου δίνεται η δυνατότητα να βοηθώ στην ανάπτυξη της Γραπτής Γλωσσικής Έκφρασης των μαθητριών και μαθητών μας.