Πρόγραμμα Σπουδών για τα Διαδικτυακά μαθήματα του Φιλολογικού Φροντιστηρίου αναλυτικά για κάθε τάξη. Ενημερωθείτε για το Πρόγραμμα Σπουδών της Γ’ Ανθρωπιστικής, της Β’ Ανθρωπιστικής, τα διαδικτυακά μαθήματα που αφορούν τα ειδικά τμήματα έκθεσης Γ’ Λυκείου,  τα διαδικτυακά μαθήματα Α’ Λυκείου, Γυμνασίου, τα αντίστοιχα Αποφοίτων και Ενηλίκων, καθώς και τα μαθήματα Έκθεσης για τους μαθητές του ΕΠΑΛ.

Τα τμήματά μας είναι αυστηρά ολιγομελή (έως 6 άτομα) και συγκροτούνται με βάση το γνωστικό επίπεδο και τον στόχο των μαθητών μας. Η εκπαιδευτική φιλοσοφία στα διαδικτυακά μαθήματα βασίζεται στις ίδιες αρχές που χαρακτηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία στα δια ζώσης τμήματα του Φιλολογικού Φροντιστηρίου.

 

Πρόγραμμα Σπουδών γαια τα διαδικτυακά μαθήματα του Φιλολογικού Φροντιστηρίου.