Κύκλοι διαγωνισμάτων
Οι κύκλοι διαγωνισμάτων για τα διαδικτυακά μαθήματα του Λυκείου αφορούν και τις τρεις τάξεις. Αποτελούν τη βάση της επιτυχίας μας και επιτρέπουν στους μαθητές και τους γονείς να γνωρίζουν με ακρίβεια το σημείο που βρίσκονται, ώστε η μελέτη τους να είναι στοχευμένη και συστηματική.
Ειδικότερα για τη Γ’ Λυκείου στην Κατεύθυνση των Ανθρωπιστικών Σπουδών οι κύκλοι των διαγωνισμάτων είναι συνολικά έξι. Τέσσερεις αφορούν τα διαγωνίσματα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, πάντοτε με τη μορφή τρίωρων κριτηρίων, ακριβώς όπως και στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Ο πέμπτος και έκτος κύκλος αφορούν τα τελικά διαγωνίσματα προσομοίωσης.

<style>Στη Β’ Λυκείου και την Α’ Λυκείου έχει προστεθεί η Τράπεζα Θεμάτων.Με αυτό το σκεπτικό έχουν προβλεφθεί σχετικά κριτήρια τα οποία είναι εμπλουτισμένα με τις δικές μας εκφωνήσεις, ώστε να είναι πλήρη και με τη μορφή που θα συναντήσουν οι μαθήτριες και οι μαθητές μας στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Φυσικά, γραπτές δοκιμασίες με τη μορφή ολιγόλεπτων τεστ και ωριαίων διαγωνισμάτων αποτελούν μέρος της εξέτασης και της εβδομαδιαίας εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Τα διαγωνίσματα στέλνονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας μας και γράφονται σε πραγματικό χρόνο στο περιβάλλον της διαδικτυακής μας αίθουσας. όταν ολοκληρωθεί ο προκαθορισμένος χρόνος παράδοσης οι μαθητές στέλνουν με φωτογραφία το γραπτό τους.

<style>

Πρόγραμμα Τρίωρων Διαγωνισμάτων έτους 2024 – 2025 Γ’ Λυκείου

1ος Κύκλος (Αύγουστος – Σεπτέμβριος)

28/8/24

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

29/8/24

Αρχαία

30/8/24

Λατινικά

31/8/24

Ιστορία

6/9/24

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

15/9/24

Αρχαία

22/9/24

Λατινικά

29/9/24

Ιστορία

2ος Κύκλος (Οκτώβριος – Δεκέμβριος)

6/10/24

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

19/10/24

Αρχαία

2/11/24

Λατινικά

16/11/24

Ιστορία

23/11/24

Αρχαία

7/12/24

Λατινικά

14/12/24

Ιστορία

3ος Κύκλος – Ιανουάριος (Σε όλη την έως τότε διδαχθείσα ύλη)

4/1/25

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

11/1/25

Αρχαία

18/1/25

Λατινικά

25/1/25

Ιστορία

4ος Κύκλος (Φεβρουάριος – Μάρτιος)

1/2/25

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

8/2/2

Αρχαία

15/2/25

Λατινικά

22/2/25

Ιστορία

1/3/25

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

8/3/25

Αρχαία

15/3/25

Λατινικά

22/3/25

Ιστορία

5ος Κύκλος (Απρίλιος)

5/4/25

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

12/4/2

Αρχαία

23/4/25

Λατινικά

26/4/25

Ιστορία

6ος Κύκλος Μάιος (Τελικές Προσομοιώσεις)

29/4/25

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

3/5/25

Αρχαία

10/5/25

Ιστορία

17/5/25

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

 


Β’ Λυκείου Πρόγραμμα Διαγωνισμάτων 2023 – 2024

1ος Κύκλος (Οκτώβριος – Δεκέμβριος)

5/10/24

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

12/10/24

Αρχαία

2/11/24

Λατινικά

16/11/24

Ιστορία

23/11/24

Αρχαία

7/12/24

Λατινικά

14/12/24

Ιστορία

2ος Κύκλος – Ιανουάριος (Σε όλη την έως τότε διδαχθείσα ύλη)

4/1/25

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

11/1/25

Αρχαία

18/1/25

Λατινικά

25/1/25

Ιστορία

3ος Κύκλος (Φεβρουάριος – Μάρτιος)

1/2/25

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

8/2/25

Αρχαία

15/2/25

Λατινικά

22/2/25

Ιστορία

1/3/25

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

8/3/25

Αρχαία

15/3/25

Λατινικά

22/3/25

Ιστορία

4ος Κύκλος (Απρίλιος)

5/4/25

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

12/4/25

Αρχαία

23/4/25

Λατινικά

26/4/25

Ιστορία

5ος Κύκλος Μάιος (Τελικές Προσομοιώσεις)

29/4/25

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

3/5/25

Αρχαία

10/5/25

Ιστορία

17/5/24

Λατινικά

 


Πρόγραμμα διαγωνισμάτων Α’ Λυκείου 2023 – 2044

1ος κύκλος

5/10/24

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

2/11/24

Αρχαία

23/11/24

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

14/12/24

Αρχαία

2ος κύκλος

4/1/25

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

11/1/25

Αρχαία

18/1/25

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

25/1/25

Αρχαία

3ος κύκλος

8/2/25

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

22/2/25

Αρχαία

15/3/25

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

5/4/25

Αρχαία

4ος κύκλος

12/4/25

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

26/4/25

Αρχαία

3/5/25

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία

10/5/25

Αρχαία

 

 


Κύκλοι Διαγωνισμάτων