Η εισαγωγή της Τράπεζας Θεμάτων στο Λύκειο έχει επιφέρει μια νέα λογική στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στα διαδικτυακά μας τμήματα – όπως και στα αντίστοιχα δια ζώσης τμήματα – φροντίζουμε, ώστε οι μαθητές μας να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι στα θέματα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στις τελικές εξετάσεις.
Στις μαθήτριες και τους μαθητές μας παρέχουμε δικά μας βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό που αφορά τα συγκεκριμένα αντικείμενα. Ακόμη παρέχεται η δυνατότητα μέσω εκπαιδευτικών video να αναλύεται βήμα προς βήμα ο τρόπος επίλυσης των ζητουμένων.
Η πραγμάτωση της διδασκαλίας βασίζεται στο να συνδυαστεί η ύλη της Τράπεζας Θεμάτων με την προετοιμασία για τη Γ’ Λυκείου. Χαρακτηριστικά, μπορούμε να αναφέρουμε το παράδειγμα του Αδίδακτου κειμένου που περιλαμβάνεται στην ύλη της Τράπεζας Θεμάτων της Β’ Λυκείου. Εστιάζουμε στα φαινόμενα και συνδυάζουμε τα συγκεκριμένα κείμενα με Αδίδακτα Κείμενα δικής μας επιλογής, τα οποία φωτίζουν ακόμα καλύτερα τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα.