Από τις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις επανέρχεται η εξέταση των Λατινικών, αντικαθιστώντας την Κοινωνιολογία. Πρόκειται για μία απόφαση που προκάλεσε έντονη κομματική αντιπαράθεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατάργησε τα Λατινικά, ως αναχρονισμό, και τα αντικατέστησε με την Κοινωνιολογία και όταν ήρθε η ΝΔ στην εξουσία κατάργησε την Κοινωνιολογία και την αντικατέστησε με τα Λατινικά.

Τα επιχειρήματα που ακούστηκαν ήταν πολλά και διάφορα. Αυτή η αλλαγή υποχρεώνει τους υποψηφίους του 2020 και του 2019, που θέλουν να εξεταστούν ξανά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, να διαβάσουν τα Λατινικά της Β και της Γ Λυκείου, αντί της Κοινωνιολογίας, που είχαν διδαχθεί και εξεταστεί στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Δεν συνέβη το ίδιο με τους υποψηφίους που είχαν διδαχθεί Λατινικά και εξετάστηκαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2019, διότι υπήρχε μεταβατική κατάσταση με το παλαιό και το νέο σύστημα. Από το 2021, όμως, έχει καταργηθεί κάθε δυνατότητα ύπαρξης μεταβατικών διατάξεων κάθε φορά που έχουμε αλλαγή στο εξεταστικό σύστημα. Έχει νόημα τελικά η ταλαιπωρία των υποψηφίων που δίνουν δεύτερη φορά ή γίνεται χωρίς σοβαρό λόγο;

Την απάντηση θα μας δώσουν οι συντελεστές βαρύτητας, που καθιερώνονται από φέτος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Κάθε τμήμα έχει τη δυνατότητα να ορίσει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας σε κάθε μάθημα. Μπορούμε, λοιπόν, να δούμε πόσο απαραίτητη θεώρησαν την εξέταση στα Λατινικά τα τμήματα των ΑΕΙ, για να καταλάβουμε αν είχε νόημα αυτή η αλλαγή ή έγινε για λόγους μικροκομματικής αντιπαράθεσης.

Στον πίνακα 1 βλέπουμε τον αριθμό των τμημάτων κάθε πεδίου που δεν επέλεξαν κανένα συντελεστή βαρύτητας στα εξεταζόμενα μαθήματα, δίνοντας συντελεστή 25 σε όλα τα μαθήματα του πεδίου τους. Προφανώς τα 34 τμήματα του 1ου Πεδίου που έδωσαν συντελεστή 25 στα Λατινικά, όπως και στα υπόλοιπα μαθήματα, θεωρούν ότι είναι κανένα μάθημα δεν είναι πιο σημαντικό από το άλλο, συνεπώς είναι αδιάφορο αν οι υποψήφιοι εξετάζονται στο ένα ή στο άλλο μάθημα.

Πίνακας 1: αριθμός Τμημάτων που δεν επέλεξαν κανένα μάθημα βαρύτητας
Επιστημονικό Πεδίο Αριθμός Τμημάτων
1ο Πεδίο 34
2ο Πεδίο 60
3ο Πεδίο 47
4ο Πεδίο 51
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

Ο ελάχιστος συντελεστής βαρύτητας είναι το 20, συνεπώς ψάχνουμε τα τμήματα που έδωσαν συντελεστή βαρύτητας στα Λατινικά μεγαλύτερο από 20, αλλά όχι σε όλα τα μαθήματα 25, που, όπως είδαμε, σημαίνει αδιαφορία για το ποιο μάθημα εξετάζεται.

Στον πίνακα 2 βλέπουμε τα 16 τμήματα που έδωσαν στα Λατινικά συντελεστή μεγαλύτερο από κάποιου άλλου μαθήματος· αυτά, δηλαδή, που πριμοδότησαν τα Λατινικά. Πρόκειται για τα τμήματα Γαλλικής, Ιταλικής, Γερμανικής και Αγγλικής Φιλολογίας, τα οποία δίνουν τον ελάχιστο συντελεστή στα Αρχαία Ελληνικά και, συνεπώς, πριμοδοτούν το βαθμό στα Λατινικά. Στον πίνακα περιλαμβάνονται επίσης 4 τμήματα Φιλολογίας που δίνουν συντελεστή 26 τα τρία εξ αυτών ( ένα κλικ πάνω από το ¼) και το τέταρτο συντελεστή 25. Ο πίνακας συμπληρώνεται με τα τμήματα Ανώτερης Τουριστικής Εκπαίδευσης, τμήμα Θεολογίας και μερικά άλλα ακόμη.

Πίνακας 2: Τα 16 τμήματα που πριμοδότησαν τα Λατινικά
Τμήμα Ίδρυμα Γλώσσα Αρχαία Ιστορία Λατινικά
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 30 20 20 30
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 30 20 20 30
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 25 20 25 30
Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Ρόδου ΑΣΤΕ 24 24 24 28
Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Αγ Νικολάου Κρήτης ΑΣΤΕ 24 24 24 28
Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 26 26 22 26
Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 27 27 20 26
Φιλολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 26 26 22 26
Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 25 30 20 25
Φιλολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 22 28 25 25
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 30 20 25 25
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 35 20 20 25
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 30 20 25 25
Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 25 20 30 25
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Ηρακλείου Κρήτης ΑΕΑ Κρήτης 25 20 30 25
Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή) ΔΠΘ 30 20 25 25
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι τα ΑΕΙ δεν έκριναν σημαντική την εξέταση στα Λατινικά, ώστε να πριμοδοτήσουν το βαθμό που έγραψαν οι υποψήφιοι. Φυσικά δεν γνωρίζουμε πως θα αξιολογούσαν την εξέταση στην Κοινωνιολογία, αφού δεν υπάρχουν αντίστοιχα δεδομένα για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε.

Το συμπέρασμα, όμως, είναι ότι δεν αποτελεί καμία βελτίωση στο εξεταστικό μας σύστημα η επαναφορά της εξέτασης στα Λατινικά, που ταλαιπώρησε τους υποψηφίους που δίνουν δεύτερη φορά εξετάσεις, δημιούργησε αμφιβολίες, κατατέθηκαν ερωτήσεις στη Βουλή και υπήρξε απαίτηση να εξεταστούν οι υποψήφιοι που διδάχθηκαν Κοινωνιολογία ξανά στην Κοινωνιολογία.

Η επίσημη ονομασία του 1ου Επιστημονικού Πεδίου είναι Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Είναι προφανές ότι στις Κοινωνικές Επιστήμες δεν είναι απαραίτητα τα Λατινικά, που είναι απαραίτητα στα τμήματα Φιλολογίας, Φιλοσοφίας. Ιστορίας και Αρχαιολογίας και Νομικής. Η ιδέα να εξετάζονται και τα δύο μαθήματα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και να χρησιμοποιεί το κάθε τμήμα το βαθμό σε όποιο μάθημα θέλει δεν περνάει από το μυαλό κανενός, όπως φαίνεται.

Κάποιοι είπαν ότι η επαναφορά των Λατινικών είχε πολιτικό πρόσημο: η αριστερά αγαπάει την Κοινωνιολογία και η δεξιά τα Λατινικά. Αν ήταν αυτός ο λόγος δυστυχώς τα πράγματα είναι πολύ άσχημα για το μέλλον της χώρας μας. Αν φτάνουμε να εμπλέκουμε μέχρι και τις Πανελλαδικές Εξετάσεις στην κομματική αντιπαράθεση, ταλαιπωρώντας τα παιδιά, τότε δεν έχουμε καμία τύχη. Και κάποτε πρέπει να καταλάβουν στο Υπουργείο Παιδείας ότι κάθε αλλαγή στην εισαγωγή στα ΑΕΙ, δημιουργεί αναστάτωση στους υποψηφίους και γι’ αυτό θα πρέπει να γίνεται μόνο για πολύ σοβαρούς λόγους, που θα συνιστούν πραγματική αναβάθμιση του συστήματος, ώστε να γίνει πιο δίκαιο, διότι τώρα δεν είναι.

Του Στράτου Στρατηγάκη 
Μαθηματικού – Ερευνητή
stratig@yahoo.com
www.stadiodromia.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *