Σταθερά πάνω από το 80% των μαθητριών και μαθητών μας επιτυγχάνει να εισαχθεί σε Πανεπιστημιακές Σχολές των Αθηνών. Το αντίστοιχο ποσοστό που αφορά τις βαθμολογίες άνω του 16,5 στο μάθημα της έκθεσης στις Πανελλαδικές εξετάσεις είναι το 75%. Οι υψηλές βαθμολογίες στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (Έκθεση) συμβάλλουν τα μέγιστα στην επιτυχία των μαθητών μας στις Πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και στα ειδικά τμήματα έκθεσης που αφορούν σχολές πρώτης προτίμησης αποκλειστικά ( Ιατρική, Νομική, Πολυτεχνικές, Ψυχολογία, Στρατιωτικές). Το γεγονός ότι ο τρόπος διδασκαλίας εδράζεται στις ξεχωριστές ανάγκες και στόχους των υποψηφίων αποτελεί εγγύηση για την επιτυχία των μαθητών μας, τόσο στα διαδικτυακά μαθήματα, όσο και στα τμήματα με φυσική παρουσία του Φιλολογικού Φροντιστηρίου.

 

Επιτυχόντες Σπουδαστές