Εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται από το Φιλολογικό Φροντιστήριο στις μαθήτριες και τους μαθητές του, τόσο στα διαδικτυακά μας τμήματα, όσο και στα δια ζώσης τμήματά.
Καταρχάς οι συμμετέχουσες και συμμετέχοντες στα τμήματά μας έχουν πρόσβαση στα εκπαιδευτικά video.
Μέσω αυτών μπορούμε να ξαναδούμε και να κατανοήσουμε με τον δικό μας ρυθμό τα δύσκολα σημεία κάθε μαθήματος.
Φυσικά, έχουμε τη δυνατότητα να κρατάμε σημειώσεις και στη ζωντανή επαφή με τους καθηγητές μας να επιλύονται οι πιθανές απορίες μας.
Εκτός των video, παρέχεται και αντίστοιχο γραπτό υλικό, το οποίο οι μαθητές μας κατεβάζουν και αποθηκεύουν σε ψηφιακή μορφή.
Αυτό αφορά τόσο τη θεωρία των μαθημάτων, όσο και τις ασκήσεις αλλά και τα διαγωνίσματα.