Τα εκπαιδευτικά video είναι εξαιρετικά ενισχυτικά κατά τη διαδικασία των διαδικτυακών μαθημάτων.
Οι συμμετέχουσες και συμμετέχοντες στα διαδικτυακά τμήματα του Φιλολογικού Φροντιστηρίου έχουν πρόσβαση σε ολιγόλεπτα video, όπου οι διδάσκοντες εξηγούν παραστατικά τα βασικά σημεία του κάθε μαθήματος.
Αυτό το υλικό είναι μάλιστα πολύ βοηθητικό στις επαναλήψεις καθώς δίνει τη δυνατότητα στις μαθήτριες και τους μαθητές να το συμβουλεύονται όσες φορές χρειάζεται και με αυτόν τον τρόπο να αποσαφηνίζουν έννοιες και φαινόμενα της διδακτέας ύλης.