Διαδικτυακά τμήματα αποφοίτων λειτουργούν στο Φιλολογικό Φροντιστήριο. Απευθύνονται σε όσες και όσους έχουν αποφοιτήσει από το Λύκειο πρόσφατα και έχουν οικεία την ύλη στην οποία εξετάστηκαν στις Πανελλαδικές. Συγκροτούνται – όπως και όλα τα τμήματά μας – με κριτήριο την ομοιογένεια και τους στόχους των υποψηφίων.
Πέραν της διδασκαλίας στο περιβάλλον της ψηφιακής αίθουσας, οι απόφοιτες και απόφοιτοι έχουν πρόσβαση στα εκπαιδευτικά video, τα οποία μπορούν να συμβουλεύονται τη στιγμή που επιθυμούν, ώστε να διασαφηνίζουν τα δύσκολα φαινόμενα της εξεταστέας ύλης.
Εξατομικευμένη βοήθεια παρέχεται στους αποφοίτους μας, κάτι που συμβάλλει στην πιο γρήγορη αφομοίωση των φαινομένων.
Σημαντικότατο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελούν οι κύκλοι διαγωνισμάτων (5 κύκλοι), που ειδικά για τους απόφοιτους είναι ιδιαιτέρως σημαντικά και εχέγγυο επιτυχίας.

Διαδικτυακά Τμήματα Αποφοίτων