Διαδικτυακά μαθήματα ενηλίκων για Πανελλήνιες εξετάσεις παρέχονται σταθερά από το Φιλολογικό. Τα Τμήματα αφορούν όσες και όσους ενήλικους επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλήνιες εξετάσεις στην Κατεύθυνση των Ανθρωπιστικών Σπουδών.
Παράλληλα το Φροντιστήριό μας δίνει τη δυνατότητα στους υποψηφίους των άλλων Κατευθύνσεων να λάβουν μέρος στα Τμήματα Ενηλίκων που αφορούν το μάθημα της Έκθεσης (Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία).
Πέραν της παρακολούθησης του μαθήματος σε πραγματικό χρόνο, οι συμμετέχουσες και συμμετέχοντες έχουν πρόσβαση και σε εκπαιδευτικά video, στα οποία αναλύονται τα βασικά σημεία του κάθε μαθήματος.
Διαδικτυακά Τμήματα Ενηλίκων για Πανελλήνιες