Διαδικτυακά Μαθήματα Γ’ Ανθρωπιστικής
παρέχονται από το Φροντιστήριό μας σύμφωνα με την παρακάτω εβδομαδιαία  κατανομή ωρών:
Αρχαία Ελληνικά 6 ώρες
Λατινικά 5 ώρες
Ιστορία 4 ώρες
Έκθεση (Νεοελληνική Γλώσσα και λογοτεχνία) 4 ώρες

 

Οι συμμετέχουσες και συμμετέχοντες έχουν επιπλέον πρόσβαση σε εκπαιδευτικά video, στα οποία αναλύονται τα σημαντικά φαινόμενα του κάθε μαθήματος.
Την φιλοσοφία της διδασκαλίας και του Προγράμματος σπουδών του Φιλολογικού μπορείτε να την δείτε και στην ιστοσελίδα μας, που αφορά τα δια ζώσης μαθήματα.
Διαδικτυακά Μαθήματα Γ' Ανθρωπιστικής