Διαδικτυακά Μαθήματα Α’ Λυκείου, τα οποία εστιάζουν στα Αρχαία Ελληνικά, την Έκθεση, την Ιστορία και τη Λογοτεχνία που διδάσκεται στη συγκεκριμένη τάξη.
Ο σκοπός μας είναι διττός:

Αφενός οι μαθήτριες και μαθητές μας να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για την Τράπεζα Θεμάτων, αφετέρου να αποκτησουν μια στέρεη βάση στα μαθήματα που θα κληθούν να εξεταστούν στις Πανελλήνιες εξετάσεις.

Συμφωνα με αυτή τη λογική ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο μάθημα της Έκθεσης (Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία), καθώς είναι το μάθημα που όλοι οι υποψήφιοι θα εξεταστούν.
Μάλιστα, πέραν του γεγονότος ότι είναι το πιο ρευστό έχει και μεγάλο συντελεστή βαρύτητας σε όλες τις σχολές πρώτης προτίμησης. Επομένως, η στόχευση του Φιλολογικού Φροντιστηρίου τόσο στα δια ζώσης τμήματα, όσο και στα διαδικτυακά είναι η καλύτερη προετοιμασία στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (Έκθεσης).

Παράλληλα αναλύουμε σε βάθος και προετοιμαζόμαστε στα Αρχαία Ελληνικά με τέτοιον τρόπο, ώστε να είμαστε επαρκώς συγκροτημένοι για τις απαιτήσεις της Κατεύθυνσης των Ανθρωπιστικών Σπουδών, τόσο στη Β’, όσο και στη Γ’ Λυκείου.

Οι μαθητές μας έχουν πρόσβαση και σε εκπαιδευτικά video, στα οποία αναλύονται όλα τα φαινόμενα που συναντάμε στη διδακτέα ύλη.

 

Διαδικτυακά Μαθήματα Α' Λυκείου