Διαδικτυακά Μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών παρέχονται από την πλατφόρμα e-learning του Φιλολογικού Φροντιστηρίου σε όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου.
Πιο συγκεκριμένα:
Στη Β’ Λυκείου Ανθρωπιστική
Στη συγκεκριμένη τάξη ξεκινάμε την ανάλυση των γραμματικών  και συντακτικών φαινομένων από μηδενική βάση.  Οι ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας και η συνεχής επαφή με το Άγνωστο κείμενο μας βοηθά να αποκτήσουμε στέρεη βάση, ώστε να έχουμε αξιόλογη απόδοση και στο άγνωστο Κείμενο της Γ’ Λυκείου.

Παράλληλα με τη δουλειά υποδομής οι μαθήτριες και οι μαθητές μας εξασκούνται και στα άγνωστα κείμενα της Τράπεζας θεμάτων. Η ανάλυσή τους γίνεται και κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού μαθήματος αλλά και στα εκπαιδευτικά video, στα οποία έχουν πρόσβαση.

Προτεραιότητα στον σχεδιασμό του Προγράμματος Σπουδών της Β’ Ανθρωπιστικής είναι και η προετοιμασία των μαθητών μας στην ύλη της Γ’ Λυκείου στην Κατεύθυνση των Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Με αυτόν τον τρόπο η ύλη καλύπτεται έγκαιρα και υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για ποιοτική επανάληψη και εμπέδωση.