Διαδικτυακά μαθήματα Έκθεσης Γ’ Λυκείου, τα οποία πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα, παρέχονται από τον εξειδικευμένο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας εκπαιδευτικό οργανισμό μας.

Εστιάζουμε – πέραν της διδασκαλίας των θεμάτων και της θεωρίας – στη διόρθωση των γραπτών των μαθητών μας.
Πλήρες κριτήριο γράφεται κάθε εβδομάδα και διορθώνεται με τη μορφή της επιμέλειας κειμένου και με βάση τις ιδιατερότητες του γραπτού λόγου κάθε μαθήτριας και μαθητή από δύο διδάσκοντες.

Τα κριτήρια γράφονται από τους μαθητές μας σύμφωνα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και η διόρθωση γίνεται και ατομικά καθώς η παραγωγή γραπτού λόγου ποικίλει και χαρακτηρίζει το προσωπικό μας ύφος.

Τα τμήματα, που αφορούν τα Διαδικτυακά Μαθήματα Έκθεσης Γ’ Λυκείου – όπως φυσικά και τα δια ζώσης τμήματα – είναι αυστηρά ομοιογενή. Κριτήρια για τη συγκρότηση των τμημάτων είναι ο στόχος, το επίπεδο που βρίσκεται ο κάθε μαθητής τη συγκεκριμένη στιγμή και η συνέπεια στις εβδομαδιαίες εργασίες.

Με αυτή την φιλοσοφία συγκροτούνται και τα τμήματα για τα Διαδικτυακά Μαθήματα ‘Εκθεσης Γ’ Λυκείου που στοχεύουν αποκλειστικά σε σχολές πρώτης προτίμησης (Ιατρική, Νομική, Στρατιωτικές, Ψυχολογία, Παιδαγωγικές, Πολυτεχνικές, Αγγλικής Φιλολογίας και άλλες αντίστοιχες).

Οι μαθήτριες και οι μαθητές όλων των Κατευθύνσεων που είναι καλά προετοιμασμένοι στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας έχουν μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα για την επίτευξη του στόχου τους, καθώς όλες σχεδόν οι σχολές έχουν προσδώσει μεγάλο συντελεστή βαρύτητας στο μάθημα της Έκθεσης στις Πανελλήνιες εξετάσεις.

 

 

 

Διαδικτυακά Μαθήματα Έκθεσης Γ' Λυκείου