Διαδικτυακά Μαθήματα Έκθεσης Β’ ΕΠΑΛ παρέχονται στο Φροντιστήριο Φιλολογικό. Με δεδομένο τον υψηλό βαθμό δυσκολίας του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (Έκθεσης) είναι πολύ ωφέλιμο για τη μαθήτρια και τον μαθητή του Επαγγελματικού Λυκείου να ξεκινήσει την προετοιμασία του από τη Β’ Λυκείου και μάλιστα σε έναν εξειδικευμένο Γλωσσικό εκπαιδευτικό οργανισμό, όπως το Φιλολογικό.
Στη διδασκαλία του μαθήματος και στα εκπαιδευτικά video, όπου έχουν πρόσβαση οι μαθητές μας
γίνεται ανάλυση της θεωρίας, του τρόπου απάντησης των θεμάτων και όλων των δύσκολων φαινομένων.
Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό  είναι η εξατομικευμένη διόρθωση που βοηθά τους μαθητές μας να εστιάσουν στα σημεία που ο καθένας μπορεί να βελτιώσει και να στηριχθεί.