Γ’ Ανθρωπιστική
τα εκπαιδευτικά video προσφέρουν στις μαθήτριες και τους μαθητές μας τη δυνατότητα να έχουν εποπτεία της εξεταστέας ύλης στα τέσσερα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της Κατεύθυνσης Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Σε κάθε video αναλύονται όλα τα φαινόμενα που παρατίθενται στις αντίστοιχες διδακτικές ενότητες των Αρχαίων Ελληνικών, των Λατινικών, της Ιστορίας και της Έκθεσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξήγηση και στη μεθοδολογία μέσω της οποίας οι μαθητές μπορούν να προσεγγίσουν και να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τα ζητούμενα στις Πανελλήνιες εξετάσεις.