Β’ Ανθρωπιστική τα εκπαιδευτικά video επικεντρώνονται στην εξεταστέα ύλη της Τράπεζας Θεμάτων και κυρίως στην προετοιμασία των μαθητών για τη Γ’ Ανθρωπιστική.

Οι μαθητές της Β’ Ανθρωπιστικής έχουν με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα να εμβαθύνουν στα φαινόμενα που είναι η βάση της εξεταστέας ύλης στις Πανελλήνιες εξετάσεις.

Η στόχευσή μας είναι να βοηθήσουμε τις μαθήτριες και τους μαθητές μας να καλύψουν τα όποια κενά έχουν – αποτέλεσμα συνήθως ελλιπούς εξήγησης των φαινομένων -, να έχουν καλή απόδοση στις τελικές εξετάσεις της Β’ Λυκείου και να έχουν κάνει κτήμα τους μια στέρεη γνωστική βάση και μεθοδολογία για τη Γ’ Λυκείου.

Για τη γενικότερη Φιλοσοφία που διέπει το Πρόγραμμα Σπουδών και την μεθοδολογία διδασκαλίας και εξέτασης που εφαρμόζουμε στο Φιλολογικό Φροντιστήριο μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά από τη αντίστοιχη σελίδα της Β’ Ανθρωπιστικής, η οποία αφορά τις μαθήτριες και τους μαθητές που παρακολουθούν δια ζώσης, καθώς οι βασικές αρχές είναι οι ίδιες.